top of page

Virat ja viransijaisuudet

 

Psykologin viransijaisuus                                            Lastenlinnan sairaala                                                                 1/1978-8/1979

Kasvatusneuvolakoulutus                                           Helsingin kaupungin kasvatusneuvola                                      9/1979-5/1980

Psykologin viransijaisuus                                            Helsingin kaupungin kasvatusneuvola                                      8/1980-5/1981

Psykologin virka                                                           Vantaan kaupungin kasvatusneuvola                                         6/1981-5/1988

Olen toiminut yksityisenä ammatinharjoittajana kesäkuusta 1988 lähtien. Työni on koostunut aikuisten psykoanalyyseista sekä aikuisten ja lasten psykoterapioista. Edellä mainittujen työtehtävieni ohella olen toiminut kouluttajana aikuisten psykoanalyytikko- ja psykoterapeuttikoulutuksissa (mm. Therapeia-säätiön koulutuskeskus) ja psykoterapian alan integratiivisessa erikoispsykologikoulutuksessa (1999-2016).

Olen toiminut kouluttajatyönohjaajana aikuisten psykoanalyyseissa ja psykoterapioissa, lasten psykoterapioissa ja työnohjaajana psykoterapeuttisessa yksilö- ja ryhmätyössä.

Olen luennoinut vuodesta 1989 lähtien erilaisissa yhteisöissä eri otsikoin inhimillisestä, vastavuoroisesta vuorovaikutuksesta psykoterapiaprosessissa, varhaisen vuorovaikutuksen tutkimuksen hyödyntämisestä psykoterapioissa (aikuisten ja lasten), psykoterapeutin identiteetistä, lapsen kasvusta ja kehityksestä sekä psykologien ammattiasioista. Vuosina 2018-2019 luennoin väitöskirjani ”Psykoterapeutin henkilökohtaisten ominaisuuksien merkitys psykoterapiassa ja niiden vaikutus tuloksellisuuteen identiteettihaastattelun perusteella" tuloksista ja reflektoin tuloksia kokemuksiini käytännön psykoanalyysi- ja psykoterapeuttityössäni (aikuiset ja lapset):

Psykoterapian tutkimuspäivät, Jyväskylä, 16.2.2018

 

Oulun yliopistollinen keskussairaala, Oulu, 14.3.2018

 

Oulun Psykoterapiayhdistys / Therapeian yhdistys, Oulu, 14.4.2018

 

Turun Psykoterapiayhdistys, Turku, 8.9.2018

 

Integratiivisen psykoterapian yhdistys (IPY), Helsinki, 21.9.2018

 

Lastenpsykoterapian opintopiiri / Therapeia-yhdistys, Helsinki, 1.10.2018

 

EFPP Suomen kansallinen verkosto, Helsinki, 12.10.2018

 

Perheneuvonnan neuvottelupäivät, Porvoo, 12.3.2019

HUS, Psykoterapiaseminaari, Helsinki, 16.8.2019

bottom of page